​Information

Ny patient

Når du kommer som ny patient på klinikken, skal du ved det første besøg på klinikken medbringe dit gule sygesikringskort, så vi nemt kan oprette dig i vores journalsystem.

Tager du meget medicin, er det en stor hjælp hvis vi modtager en medicinliste fra dig. Når vi kender dit medicinforbrug, kan vi tage de rigtige forholdsregler, hvis de præparater du tager, har indflydelse på den planlagte tandbehandling.

Hvis du er pensionist, og har fået bevilliget et helbredstillægskort fra kommunen, vil vi bede dig om også at medbringe dette ved dit første besøg.

Betaling

Når du skal betale for tandlægebesøg, kan du vælge mellem kontant betaling, betaling med Dankort eller Mastercard.

Vi har elektronisk afregning med Sygeforsikringen Danmark. Vi sender dine data til dem, og de udbetaler automatisk dit tilgodehavende til dig.

Hvis du har et helbredstillægskort afregner kommunen direkte til os, uden at du skal lægge pengene ud. Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark og har et helbredstillægskort, overfører vi din regning elektronisk til Danmark, men vil bede dig om selv at gå på kommunen og få udbetalt dit tilskud herfra.

Skulle vi mod forventning ikke modtage din betaling, går vi ud fra at der er tale om en forglemmelse, og du vil modtage tre rykkerskrivelser, inden sagen overgår til inkasso.

Overslag på tandbehandling

Du kan altid bede om et vejledende overslag på din tandbehandling.

Vi ønsker, at du er så tryg ved behandlingen og økonomien i den som muligt.

Sygesikringen Danmark

Hvis du skal have foretaget en større tandbehandling, eller har behov for hyppig tandbehandling, kan det være en fordel at søge om medlemskab af Danmark. Danmark er en privat sygeforsikring, der ud fra dine helbredsoplysninger vurderer, om de vil optage dig som medlem. Hvis Danmark accepterer dit medlemskab, kan du vælge mellem forskellige grupper afhængigt af dit behandlingsbehov. Gruppe 5 er den billigste og mest anvendte af grupperne, og yder tilskud til almindelig tandpleje.

Hvis du har behov for kroner, broer eller proteser kan det være en fordel at skifte til en af de dyrere grupper. Vi vil altid være behjælpelige med et overslag for at vurdere, om et medlemskab af Danmark kan svare sig for dig, eller om du med fordel kan skifte gruppe i Danmark.

Som medlem af Danmark er du berettiget til tilskud, fra den dag Sygesikringen har modtaget din ansøgning. Du kan frit skifte imellem grupperne, men skal dog være medlem af samme gruppe i minimum et år.

Se mere på nedenstående link:
http://www.sygeforsikring.dk/

Tilskud til tandbehandling for pensionister

Folkepensionister kan få tilskud fra kommunen til helbredsbetingede udgifter, hvis deres likvide formue er mindre end 87700 kr. (2019). Tilskuddet gives ved udstedelse af et helbredstillægskort. Dette kan anvendes til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling.

Hvis du har et helbredstillægskort (tidligere kaldet medicinkort eller servicekort), vil du kunne få tilskud til din tandbehandling svarende til den tilskudsprocent, der er påtrykt kortet. Tilskuddet gælder alle de ydelser, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Dit helbredstillæg kan højst udgøre 85 % af din egenbetaling. Er du medlem af Danmark, skal dette tilskud fratrækkes regningen, inden dit helbredstillæg kan beregnes.

Sygesikringen giver tilskud til de fleste almindelige tandbehandlinger – dette gælder dog ikke ydelser som f.eks. røntgenbilleder, bideskinner, proteser og protese korrektioner/reparationer.

Skal du have lavet en behandling, hvor der ikke er tilskud fra den offentlige sygesikring, kan du søge kommunen om økonomisk støtte (udvidet helbredstillæg) på en blanket, som du kan rekvirere hos borgerservice eller på nedenstående link. Det er vigtigt at kommunen ansøges om udvidet helbredstillæg, inden behandlingen iværksættes. Hvis behandlingen påbegyndes uden kommunens forhåndsgodkendelse, vil den ikke være tilskudsberettiget.

Hvis man har fået bevilliget helbredstillæg via sit helbredstillægskort, eller via et udvidet helbredstillæg, og ikke har mulighed for at betale den resterende egenbetaling, kan man ansøge kommunen om at få en større del af udgiften dækket – dette kaldes et personligt tillæg.

Se mere på nedenstående link:​
https://pension.randers.dk/tillaeg/helbredstillaeg/​